Bulgarien English Grece
Европейски Съюз
Европейски съюз
BG051РО001-7.0.07-0102-C0001
"Нови възможности за стартиране и развитие на по-конкурентен бизнес"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Европейски социален фонд
БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
Консултации за вашият бизнес в реално време
Консултации
Как да развия собствен бизнес като франчайз?
Запитване от Нина Никифорова на 09.06.2014 | Прегледи 62
Румяна  Илиева Румяна Илиева Консултант извън линия

Ако предлагате работещ бизнес модел и бизнесът ви е подходящ за франчайзиране, основните неща, които ще са ви нужни са:

  • Оперативен наръчник, в който са описани всички процедури и цялото ноу-хау, което предлагате.
  • Регистрирана марка и визуална идентичност, разработена според отделните канали за маркетингови комуникации
  • Договор с франчайзополучателите.

Освен това ще трябва да можете да осигурите подходящо обучение и да демонстрирате пилотен проект – работещ модел на бизнеса, който предлагате.

Следва да определите размера на франчайзинг таксите и да сте убедени, че сте избрали правилните форми на контрол на франчайз веригата (софтуер, видео наблюдение, анонимни купувачи и т.н.).

Ако разполагате с всичко това ви остава само да се заявите в публичното пространство и да подберете подходящите кандидати за франчайз. FRANCHISING.BG може да ви помогне във всички фази на развитието на вашия франчайз.

Май 2018
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход
За да можете в реално време да проведете консултация с наш специалист трябва да сте влезли в системата като потербител.
БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ © МСВ КОНСУЛТ ЕООД
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от "МСВ-Консулт" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика